1 Obnova schodiště v západním křídle zámku Město Kolín

Nová stav

2 Vybudování WC pro veřejnost v přízemí budovy ,,B“ sídla OOP Kolín Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nový stav 2

3 Rekonstrukce koupelny Kolín Soukromá osoba

dv1 dv4

4 Stavební úpravy bytu v objektu MŠ Zásmuky na odbornou učebnu pro ZŠ Město Zásmuky

kuch1 Nový stav 3

5 Obnova venkovního schodište v kasárnách, Kolín Město Kolín

070720165365 070720165367

6 Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Bezno Městys Bezno
Stavební úpravy spočívají v modernizaci objektu hasičské zbrojnice. Zvětšení prostoru garáže, vytvoření nového sociálního zařízení, zajištění temperace prostor osazením el. vytápění a teplovzdušné jednotky Sahary. Byla upravena výška vrat a a byly osazeny nová vrata. Byla opravena uliční fasáda a opatřena hladkou omítkou. Součástí bylo vybudování nové vodovodní a kanalizační přípojky k objektu.

Nový stav 1

7 Rekonstrukce WC ve 3. NP v objektu ZŠ Zásmuky Základní škola Zásmuky

8 Čekárny autobusových zastávek místních částí obce Červené Pečky Městys Červené Pečky
Výměna 6 čekárem vč. laviček u autobusových zastávek v místních částech obce Červené Pečky vč. souvisejících zemních prací, provedení zámkové dlažby do ŠD lože s obrubníky s betonovou opěrou a zabetonování držáků na odpadkové koše

9 Oprava terasy Pražská č. p. 95, Kouřim Město Kouřim

Nový stav

10 Příprava pro mostovou váhu Total Kouřim

11 Lapidárium – podlaha z půdovek Město Kolín

12 Jičín, rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ 17.listopadu – 2.NP Město Jičín

12

13 Oprava plotu MŠ Kmochova 335, 280 02 Kolín Město Kolín

14 Rekonstrukce sklepních prostor KP Kolín – I. etapa Česká republika – Katastrální úřad pro Středočeský kraj

 

 

Telefon: +420 725 800 336